Wersje adresu IP

Adresy IP używane są w celu identyfikacji i geolokalizacji urządzenia. IP to skrót od Internet Protocol, czyli „protokół internetowy”. Protokół to sposób komunikacji typowy dla danej warstwy internetowej. W przypadku IP, mamy do czynienia z warstwą sieciową OSI w modelu TCP/IP.

Jakie są rodzaje IP?

Można rozróżnić 2 typy adresu IP – wersja 4 (IPv4) i wersja 6 (IPv6). Wersja 4, czyli IPv4, to pierwotna wersja, która pozwala wygenerować pulę ponad 4 miliardów numerów do adresów IP. Jest to stosunkowo niewiele w odniesieniu do zapotrzebowania. Ograniczenie w liczbie adresów do wygenerowania spowodowane jest tym, że IPv4 może używać tylko 32 bitów. W związku z postępującą cyfryzacją pula adresów, które nie zostały jeszcze przydzielone, zmniejsza się z roku na rok, jest ryzyko, że w pewnym momencie ich zabraknie. Dlatego później, w latach 90-tych została wprowadzona wersja 6 IP, czyli IPv6. Może ona korzystać już ze 128 bitów i jest wdrażana, by zastąpić wyczerpującą się wersję 4. Liczba adresów IP, które można wygenerować w wersji 6, jest niemal nieograniczona.
Każdy kraj na świecie ma odgórnie przydzielaną daną pulę adresów IP do wykorzystania przez operatorów internetowych. W Polsce za dystrybucję adresów odpowiada państwowy instytut badawczy NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Pewna pula prywatnych adresów IP jest wyodrębniona, by była możliwa do wykorzystania tylko w wewnętrznych sieciach lokalnych. Mogą być używane w routerach urządzeń przyłączonych do takich sieci, natomiast w internetowej sieci publicznej nie będą działały.

Jaką wersję ma moje IP?

Ponieważ najpopularniejsza i najczęstsza jest wersja 4, możesz założyć, że Twoje IP to właśnie IPv4. Jak już wiemy, składa się z 32 bitów, które zapisywane są w systemie dziesiętnym, oddzielone kropkami i podzielone na 4 oktety. Oktety jest to jednostka informacji, szerzej znana użytkownikom spoza dziedziny informatyki jako bajt. Jak sama nazwa wskazuje, oktet (bajt) to 8 bitów. 32 bity to 4 oktety, ponieważ 4 x 8 bitów = 32. Aby adres IP mógł zostać odczytany przez przeciętnego użytkownika, każdy z 4 oktetów zapisuje się liczbą dziesiętną.

Może Ci się również spodoba